Aktywna tablica

W bierzącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu "Aktywna tablica" dzięki temu  programowi prowadzone zajęcia są ciekawsze, bardziej angażujące. Uczniowie z chęcią biorą udział w lekcji, aktywnie uczestniczą w zabawach dydaktycznych, które umożliwiają im sprawdzenie wiedzy, jednocześnie integrują zespół klasowy. Podczas lekcji korzystamy z wielu programów, m.in. Genially (tworzę w nich interaktywne prezentacje dla uczniów, które bardzo im się podobają, są kolorowe, treść lekcji jest poukładana, wplecione są interaktywne ćwiczenia), korzystamy z Canvy (tworzenie pomocy naukowych) oraz z learningapps i wordwalla (ćwiczenia interaktywne sprawdzające wiedzę poprzez zabawę), wiedzę z poszczególnych lektur sprawdzamy również w aplikacji Kahoot, co uczniowie bardzo lubią. Dzięki temu nauka jest przyjemnością, a nie staje się codzienną rutyną. 

Nauczyciele naszej szkoły coraz chętniej sięgają po nowoczesne środki nauczania, głównie postaci monitorów oraz tablic interaktywnych, stanowiących obecnie niezastąpione narzędzie wzbogacające w obraz i dźwięk proces edukacyjny w szkole oraz umożliwiające uczniom interaktywne działanie.

Wspierające proces dydaktyczny narzędzia TIKu uznawane są w szkole za najbardziej skuteczne, gdyż uczestnicy zajęć wykazują większe zainteresowanie, bardziej skupiają się na omawianych, czy prezentowanych zagadnieniach. Stosowane przez nauczycieli narzędzia dają lepsze możliwości wykorzystywania nie tylko filmów, czy programów multimedialnych, w tym multibooków, ale również wielu innych środków dydaktycznych w formatach cyfrowych. Dzięki możliwości zapisu treści na tablicy, nauczyciele chętnie wykorzystują ją na zajęciach o charakterze powtórzeniowym.

Edukacja wczesnoszkolna:

Aktywna Tablica pozwala nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych,gier,materiałów multimedialnych. Dzięki tablicy nauczyciele prowadzili lekcje gdzie oprócz zapisania niezbędnych informacji w szybki sposób włączyli odpowiedni do tematu lekcji film, wybrali ćwiczenia interaktywne utrwalające materiał lub sprawdzające na ile materiał został przyswojony. Dzięki tak poprowadzonym lekcjom uczniowie nie byli znudzeni, a wykorzystanie programów , gier edukacyjnych i ćwiczeń interaktywnych sprawiło, że uczniowie byli bardziej zaangażowani w lekcję. Nauczyciele przygotowywali własne materiały korzystając programów i materiałów dostępnych w Internecie oraz z platform danego wydawnictwa.
Sposoby wykorzystania tablicy :

Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie)

Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.

Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym

Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat. Wpłynie to pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.

Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Wpłynęło to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoliło na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

 

Zapraszamy do galeri na foto relację z wybranych zajęć.

do góry