Biblioteka

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki

Anna Cerkiewnik

Poniedziałek

7.30-16 biblioteka (14.30 -16.00 - „spotkania filmowe”)

Wtorek

7.30- 7.50 biblioteka

7.50 -8.50 rewalidacja 6b

8.50 -13.30 biblioteka

13.50 - 14.35 plastyka

14.40 - 15.10 konsultacje

Środa

7.30 - 7.50 biblioteka

7.50 - 8.50 rewalidacja 4a

8.50 -11.50 biblioteka

11.50 - 13.50 plastyka

13.50 - 15.00 biblioteka

Czwartek

7.30- 12.55 biblioteka

12.55 - 15.00 rewalidacja 3b, 6b

Piątek

8.00 - 13.50 plastyka

11.50 12.50 rewalidacja 3b

13.50 - 15.00 biblioteka

 

 

 

 

do góry