Gdzie szukać pomocy

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 bezpłatnie, anonimowo24h/7 dni w tygodniu.

PAMIĘTAJ

 O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:

  • Policja 997
  • Straż Pożarna 998
  • Pogotowie Ratunkowe 999
  • Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112
  • Pogotowie Energetyczne 991
  • Pogotowie Gazowe 992
  •  Pogotowie Ciepłownicze 993
  •  Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
  •  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
  •  Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE

 “ JESTEM Z TOBĄ”

OFERUJE  BEZPŁATNĄ POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ DLA DZIECI I RODZICÓW W CZELADZI

 

1.     Konsultacje psychologiczne dla rodziców

( tematyka: trudności wychowawcze, niepowodzenia szkolne dziecka, trudne relacje w rodzinie, rozwój psychoruchowy dziecka, wyniki diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, wskazania- kierunki wspierania  dziecka w procesach edukacji).

 2.     Zajęcia warsztatowe, grupowe „ Szkoła Rodzica”, rozwijające umiejętności wychowawcze ( cykl 12 spotkań )

3.     Diagnoza psychologiczna przyczyn trudności dziecka w przedszkolu ( grupy„0”) i  w szkole (klasy I-VI)

 4.     Diagnoza pedagogiczna przyczyn niepowodzeń edukacyjnych w „ 0” oraz w klasach I-VI

( Opiniowanie na podstawie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej)

 5.     Indywidualna terapia psychopedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się , w tym specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

 6.     Indywidualna terapia logopedyczna

  

PROSIMY O TELEFONICZNE ZGŁOSZENIA W GODZINACH 12.00-17.00

nr tel.: 503070893

 Zadania realizowane w ramach projektu „ Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i rodziców w edukacji i wychowaniu”, współfinansowanego przez Miasto Czeladź

 

do góry