Informacje

Godziny pracy:

Pedagog szkolny mgr Agnieszka Grzelka - Łakomik

 Numer telefonu do pedagoga szkolnego 797818649

Psycholog szkolny mgr Bartosz Milewski

do góry