Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

1.     Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 2.     W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJE CISZA I ZAKAZ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW.

 3.     Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom do domu (lektury, literaturę piękną i popularnonaukową) oraz na miejscu- w czytelni (wydawnictwa informacyjne i albumowe z księgozbioru podręcznego oraz      czasopisma).

 4.     Godziny otwarcia biblioteki są dostosowane do potrzeb czytelników.

 5.     Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki.

 6.     Można wypożyczyć tylko jedną lekturę.

 7.     Lekturę wypożycza się na 2 tygodnie, a każdą inną książkę na miesiąc.

 8.     Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia ma obowiązek zwrócić książkę o podobnej wartości.

 9.     Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

 10.   Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, mają obowiązek wcześniej rozliczyć się z biblioteką.

 11.   Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

 12.  Nieprzestrzeganie regulaminu może mieć wpływ na ocenę z zachowania.

 

do góry