Nauczyciele

Nauczyciele

Język polski - mgr Artur Polak, mgr Sandra Łyczek, mgr Beata Luty, dr Magdalena Zasada
Matematyka - mgr Jolanta Bijak, mgr Ilona Kuliga, mgr Wiesława Bogacz - Owczarczyk
Historia - mgr Renata Mrozińska,
WOS - mgr Małgorzata Strycharczyk
Przyroda - mgr Joanna Bojczuk
Plastyka - mgr Anna Cerkiewnik
Muzyka - mgr Katarzyna Przesmycka
Język angielski - mgr Agata Dulewicz, mgr Anna Topolska, mgr Barbara Wszołek, mgr Agnieszka Strzemińska
Jezyk niemiecki - mgr Agnieszka Strzemińska
Język francuski - mgr Anita Sobczak, mgr Agata Kozera
Informatyka - mgr Lidia Królik,
Technka - mgr Lidia Królik
Wychowanie fizyczne - mgr Marta Borzęcka, mgr Sylwester Iwanowski, mgr Renata Gawin
Religia - ks. Adrian Piętka
Biologia - mgr Katarzyna Prucnal
Geografia - mgr Joanna Bojczuk
Fizyka - mgr Marzena Brzezińska-Bartuś,
Chemia - mgr Marzena Brzezińska-Bartuś
EDB - mgr Marzena Brzezińska-Bartuś
WDŻ - mgr Joanna Bojczuk

Pomoc nauczyciela - Hyla Ekaterina

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Joanna Ślęzak
mgr Katarzyna Duch
mgr Beata Kaczorowska
mgr Barbara Wszołek
mgr Izabela Musiał
mgr Katarzyna Prucnal

 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie:

mgr Magdalena Latos
mgr Ilona Olszewska
mgr Małgorzata Majszyk
mgr Monika Jewak
mgr Klaudia Pokuć
mgr Patrycja Piekarczyk

Świetlica:

mgr Anna Dybowska
mgr Wiesława Bogacz - Owczarczyk
mgr Małgorza Majszyk
mgr Monika Jewak
mgr Renata Gawin
mgr Renata Mrozińska
mgr Marzena Bzrzezińska - Bartuś
mgr Sandra Łyczek
mgr Beata Luty
mgr Lidia Królik
mgr Marta Borzęcka
mgr Patrycja Piekarczyk
mgr Klaudia Pokuć

 
Pedagog:

mgr Agnieszka Grzelka - Łakomik

Psycholog

mgr Aleksandra Kościuszko-Koń

Biblioteka:

mgr Anna Cerkiewnik

do góry