Aktualności

 

---------------------------------

Bezpośredni numer telefonu do świetlicy szkolnej: 797 819 205. Działa tylko w godzinach pracy świetlicy.

E-mail świetlicy: swietlica@sp7.czeladz.pl

-------------------------------

Zapisy do świetlicy i na obiady od 04 do 05.09.2023 r. włącznie!

Druki do pobrania ze strony szkoły i przed wejściem do świetlicy. Kompletnie wypełnione druki prosimy wrzucać do urny .

 

Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 - 17.00

UWAGA RODZICE

Opłaty za obiady, prosimy wpłacać na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 7 w Czeladzi

ING BANK ŚLĄSKI O/CZELADŹ nr 25105012691000002272046745

wpisując - opłata za obiad, imię, nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc uiszczona jest opłata
(cena jednego obiadu wynosi 6,50 zł)

 

Obiady szkolne:

- Opłata za  obiad  wynosi: 6,50zł

- Prosimy o wpłatę do 10- go każdego miesiąca na konto szkoły

- Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

do góry