Strona główna/Aktualności/Zapraszamy do udziału w konkursie „O Ziemię dbam - (..)

Zapraszamy do udziału w konkursie „O Ziemię dbam - zobaczcie, pokażę Wam”

16 Kwietnia 2021

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA ZIEMI

 

 

Temat pracy: „O Ziemię dbam - zobaczcie, pokażę Wam”

 

Cele konkursu:

·       Rozwijanie zainteresowań ekologicznych i artystycznych.

·       Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.

·       Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie.

·       Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody.

 

 

Warunki uczestnictwa:

·       Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IIISP nr 7 w Czeladzi.

·       Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, collage,rysunek, grafika, techniki mieszane).

·       Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną.

·       Praca musi być wykonana samodzielnie.

·       Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

·       Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.

Termin:

·       Prace plastyczne należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi

ul. Spacerowa 2 wraz z kartą zgłoszenia, którą należy przylepić na odwrocie pracy.

·       Prace powinny być dostarczone do 26.04.2021 r.(najlepiej w godzinach od 8 do 13)

·       Ogłoszenie wyników nastąpi 29.04.2021 r.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

·       Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Jury powołane przez Organizatora.

·       Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne. Decyzje Jury są niepodważalne.

·       Jury szczególną uwagę będzie zwracało na:

- estetykę wykonania pracy;

- zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację zadania;

- zgodność wykonania z założeniami konkursu.

·       Uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody.

·       Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o dacie wręczenia nagród.

Postanowienie końcowe:

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także pracy konkursowej w mediach (Facebook i strony internetowej SP nr 7 w Czeladzi).

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

Sponsorzy:

„OPTYKA” K.M. Szczerba, Czeladź

Dream Park Ochaby

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego

ul. Spacerowa 2

41-253 Czeladź


 

Karta zgłoszenia

 

Załącznik - metryczka do pracy konkursowej

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………

 

Wiek, klasa……………………………………………………………………………..

 

Tel. kontaktowy…………………………………………………………………………

 

                                                                                                          Podpis rodzica/opiekuna:

 

do góry