Strona główna/Aktualności/Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów (..)

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli.

8 Listopada 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi na problem uruchomiło Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli.

 

Zapraszamy na Platformę Specjalistyczno-Doradczą: www.pwpp.uksw.edu.pl

 

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników zwiększamy dyżury psychologów na naszej platformie. Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań online.

 

Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej. Wielokrotnie ściśle współpracują z sektorem edukacji, co pozwala na dogłębne poznanie trudności, potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. Co ważne, pomoc psychologiczna udzielana jest nie tylko w języku polskim, ale i ukraińskim. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje obejmuje m.in.:

 

pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy,

rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.),

pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych,

radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami,

pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu,

wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli,

wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych.

Z myślą o nauczycielach, rodzicach oraz uczniach, zaplanowaliśmy specjalny dyżur psychologa z Ukrainy. Dzięki temu, osoby te, będą mogły rozwiązać bieżące, codzienne wyzwania. Podczas konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in.:

jak reagować na trudne sytuacje domowe wynikające z nadmiaru codziennych napięć,

jak reagować na współdzielenie granicznych stresorów (lęk przed śmiercią, kalectwem, sieroctwem, bezdomnością) i mechanizmy obronne,

jak poznać i respektować wzajemne kody kulturowe redukujące napięcia.

 

Szczególnie zachęcamy z zapoznaniem się z listopadowymi propozycjami spotkań z nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz pedagogami. Poniżej link:

https://liblink.pl/rYR0noi2aD

 

Z wyrazami szacunku     

Agata Sobczyk - Koordynator Wsparcia

 

tel. 504 003 546

do góry