2020

Zarządzenia dyrektora 2020

ZARZĄDZENIE NR 1 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 02.01.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 2 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 09.01.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 3 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 28.01.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 4 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 17.02.2020
w sprawie: przestrzegania zasad zawartych w Instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwum zakładowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 5 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 19.02.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 6 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 19.02.2020
w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 7 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 11.03.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 8 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 24.03.2020
w sprawie: w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 9 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 24.03.2020
w sprawie: pracy zdalnej

ZARZĄDZENIE NR 10 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 09.04.2020
w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 11 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 14.04.2020
w sprawie: rekrutacji do klas pierwszych

ZARZĄDZENIE NR 12 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 14.04.2020
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 13 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 15.05.2020
w sprawie: wprowadzenia procedur obowiązujących w okresie częściowego otwarcia Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 14 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 19.05.2020
w sprawie: badań na obecość koronawirusa - Covid-19

ZARZĄDZENIE NR 15 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 22.06.2020
w sprawie: powołania Komisji ds.przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 16 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 26.06.2020
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 17 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 18.08.2020
w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

ZARZĄDZENIE NR 18 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 31.08.2020
w sprawie: wprowadzenia procedur obowiązujących w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdzaiłaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 19 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 01.09.2020
w sprawie: powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 20 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.09.2020
w sprawie: przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 21 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 30.09.2020
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praw osób, których dane dotyczą w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 22 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 01.10.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 23 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 15.10.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 24 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 02.11.2020
w sprawie: przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 25 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 30.11.2020
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021r."

 ZARZĄDZENIE NR 26 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 30.11.2020
w sprawie: przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 7 im.1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi na dzień 31.12.2020

ZARZĄDZENIE NR 27 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 30.11..2020
w sprawie: powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia kasacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi.

  ZARZĄDZENIE NR 28 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 16.12.2020
w sprawie: wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

 

Kategoria: Powiązane pliki [33]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
jpg 2020-02-13 ZARZĄDZENIE nr 1 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
ZARZĄDZENIE nr 1 2020.jpg 651,32KB zobacz
jpg 2020-02-13 ZARZĄDZENIE nr 2 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
ZARZĄDZENIE nr 2 2020.jpg 656,17KB zobacz
jpg 2020-02-13 ZARZĄDZENIE nr 3 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
ZARZĄDZENIE nr 3 2020.jpg 657,57KB zobacz
jpg 2020-02-18 ZARZĄDZENIE nr 4 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
ZARZĄDZENIE nr 4 2020.jpg 561,43KB zobacz
jpg 2020-02-27 ZARZĄDZENIE nr 5 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
ZARZĄDZENIE nr 5 2020.jpg 649,68KB zobacz
jpg 2020-03-13 ZARZĄDZENIE nr 6 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
ZARZĄDZENIE nr 6 2020.jpg 838,76KB zobacz
jpg 2020-03-13 ZARZĄDZENIE nr 7 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
ZARZĄDZENIE nr 7 2020.jpg 0,91MB zobacz
pdf 2020-03-26 ZARZĄDZENIE nr 8 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
ZARZĄDZENIE nr 8 2020.pdf 45,82KB zobacz
jpg 2020-03-26 ZARZĄDZENIE nr 9 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
ZARZĄDZENIE nr 9 2020.jpg 0,99MB zobacz
pdf 2020-04-10 ZARZĄDZENIE nr 10 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
ZARZĄDZENIE nr 10 2020.pdf 30,45KB zobacz
jpg 2020-04-14 ZARZĄDZENIE nr 11 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
ZARZĄDZENIE nr 11 2020.jpg 531,67KB zobacz
jpg 2020-04-14 ZARZADZENIE nr 12 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
ZARZADZENIE nr 12 2020.jpg 1,33MB zobacz
jpg 2020-05-19 ZARZĄDZENIE nr 13 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
ZARZĄDZENIE nr 13 2020.jpg 795,31KB zobacz
jpg 2020-05-19 ZARZĄDZENIE nr 14 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
ZARZĄDZENIE nr 14 2020.jpg 579,64KB zobacz
jpg 2020-09-19 ZARZĄDZENIE nr 15 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
ZARZĄDZENIE nr 15 2020.jpg 437,14KB zobacz
jpg 2020-09-19 ZARZĄDZENIE nr 16 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
ZARZĄDZENIE nr 16 2020.jpg 443,3KB zobacz
jpg 2020-09-19 ZARZĄDZENIE nr 17 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
ZARZĄDZENIE nr 17 2020.jpg 668,7KB zobacz
jpg 2020-09-25 ZARZĄDZENIE nr 19 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
ZARZĄDZENIE nr 19 2020.jpg 399,84KB zobacz
pdf 2020-09-25 ZARZĄDZENIE nr 20 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
ZARZĄDZENIE nr 20 2020.pdf 862,29KB zobacz
jpg 2020-09-30 ZARZĄDZENIE nr 21 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
ZARZĄDZENIE nr 21 2020.jpg 453,68KB zobacz
docx 2020-09-30 ZARZĄDZENIE nr 21 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
ZARZĄDZENIE nr 21 2020.docx 13,93KB -
jpg 2020-10-01 ZARZĄDZENIE nr 22 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
ZARZĄDZENIE nr 22 2020.jpg 667,3KB zobacz
docx 2020-10-26 ZARZĄDZENIE nr 23 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
ZARZĄDZENIE nr 23 2020.docx 16,54KB -
jpg 2020-10-26 ZARZĄDZENIE nr 23 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
ZARZĄDZENIE nr 23 2020.jpg 630,75KB zobacz
docx 2020-12-01 ZARZĄDZENIE nr 24 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
ZARZĄDZENIE nr 24 2020.docx 15,93KB -
docx 2020-12-01 ZARZĄDZENIE nr 25 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
ZARZĄDZENIE nr 25 2020.docx 15,88KB -
jpg 2020-12-15 ZARZĄDZENIE nr 26 220.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
ZARZĄDZENIE nr 26 220.jpg 687,92KB zobacz
doc 2020-12-15 ZARZĄDZENIE nr 26 2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
ZARZĄDZENIE nr 26 2020.doc 40KB -
jpg 2020-12-15 ZARZĄDZENIE nr 27 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
ZARZĄDZENIE nr 27 2020.jpg 612,1KB zobacz
doc 2020-12-15 ZARZĄDZENIE nr 27 2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
ZARZĄDZENIE nr 27 2020.doc 32,5KB -
jpg 2020-12-16 ZARZĄDZENIE nr 28 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
ZARZĄDZENIE nr 28 2020.jpg 857,83KB zobacz
docx 2020-12-16 ZARZĄDZENIE nr 28 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
ZARZĄDZENIE nr 28 2020.docx 18,53KB -
doc 2021-01-15 Zarządzenie dyrektora nr 18 procedury COVID 19.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
Zarządzenie dyrektora nr 18 procedury COVID 19.doc 35KB -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-24 14:26
Aktualizacja publikacji
Królik Lidia 2020-12-16 13:46
Wytworzenie publikacji
Królik Lidia 2020-12-16 13:47
Zatwierdzenie
Królik Lidia 2020-12-16 13:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
55
do góry