Strona główna/ETR - teksty łatwe do czytania i rozumienia

ETR - teksty łatwe do czytania i rozumienia

Gdzie się znajdujemy ?

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi znajduje się przy ulicy Spacerowej 2

Na terenie placówki znajdują się dwa budynki z podziałem na tzw. duży budynek, w którym znajdują się gabinety dyrektorów, sekretariat, gabinety specjalistów, sale lekcyjne i pracownie lekcyjne, świetlica szkolna ze stołówką oraz szatnia.

Szkoła Budynek Główny

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły od strony Spacerowej  2

Natomiast tzw. mały budynek mieści klasy, w których uczą się dzieci klas I-III

Szkoła mały budynek

Zdjęcie przedstawia mały budynek

Szkoła budynek główny od strony boiska

Główny budynek posiada  cztery  wejścia - 2 wejścia od strony ul. Spacerowej oraz 2 wejścia od strony podwórka szkolnego

Duży budynek wejścia do szatni

Duży budynek zdjęcie wejścia do szatni

Duży budynek wejście od strony parkingu

Duży budynek wejście od strony parkingu

Duży budynek wejście od strony placu szkolnego

Duży budynek wejście od strony placu szkolnego

Mały budynek posiada wejście główne od strony placu szkolnego oraz wejście  boczne.

Wejścia główne mały budynek

Wejście główne mały budynek

Wejście boczne mały budynek

Kadra kierownicza

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr7 w Czeladzi jest p. Artur Polak
Wicedyrektorem p. Jolanta Bijak

Czym zajmuje się szkoła?

Zajmujemy się kształceniem i wychowaniem dzieci w wieku od 6 do 15  lat.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Wspomagamy rozwój zainteresowań i talentów, rozbudzamy ciekawość poznawczą uczniów, motywujemy do nauki kształtujemy postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym, rozwijamy kompetencje takie jak kreatywność, innowacyjność  rozwijamy umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.

Kontakt z pracownikami szkoły

Zapraszamy do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 32 2653503
Możesz też wysłać e-mail na adres:

Możesz również napisać pismo i wysłać je na adres:

Szkoła Podstawowa nr 7 im.1000-lecia Państwa Polskiego
41-253 Czeladź
Ul. Spacerowa 2

Dokumenty (pisma, podania, specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w szkole) można dostarczyć lub pobrać w sekretariacie szkoły ewentualnie wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: , a także wysłać wiadomość przy użyciu profilu zaufanego poprzez ePUAP
adres skrytki ESP na ePUAP:  /sp7czeladz/skrytkaESP

W celu zapewnienia załatwienia sprawy w sposób zgodny z zapotrzebowaniem, osoby ze szczególnymi potrzebami powinny kontaktować się z nami w wybrany, wyżej wskazany sposób. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić dostęp do wybranej usługi/informacji.

Jak trafić do sekretariatu?
Wchodzisz wejściem głównym - od strony ul. Spacerowej, gdy wejdziesz do budynku wejdź schodami na parter

Schody na parter

następnie skieruj się w lewą stronę i przejdź korytarzem pod filary, kiedy spojrzysz w prawo zobaczysz drzwi sekretariatu

Hol do sekretariatu

Zdjęcie przedstawia hol  w połowie którego znajduje się sekretariat.

Do budynków szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Jeśli jesteś osobą słabosłyszącą lub głuchoniemą

Gdy jesteś zainteresowany pomocą tłumacza migowego prosimy, byś zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w szkole.
Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.
Informujemy,  że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się ze szkołą poprzez przesłanie:
wiadomości e-mail pod adres:  
Informujemy, że podczas załatwiania spraw w szkole zawsze może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Szkoła nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli przyjedziesz do nas samochodem
Przed wejściami do budynku znajdują się jedynie ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

do góry