2020

Zarządzenia dyrektora 2020

ZARZĄDZENIE NR 1 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 02.01.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 2 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 09.01.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 3 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 28.01.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 4 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 17.02.2020
w sprawie: przestrzegania zasad zawartych w Instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwum zakładowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 5 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 19.02.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 6 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 19.02.2020
w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 7 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 11.03.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 8 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 24.03.2020
w sprawie: w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 9 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 24.03.2020
w sprawie: pracy zdalnej

ZARZĄDZENIE NR 10 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 09.04.2020
w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 11 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 14.04.2020
w sprawie: rekrutacji do klas pierwszych

ZARZĄDZENIE NR 12 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 14.04.2020
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 13 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 15.05.2020
w sprawie: wprowadzenia procedur obowiązujących w okresie częściowego otwarcia Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 14 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 19.05.2020
w sprawie: badań na obecość koronawirusa - Covid-19

ZARZĄDZENIE NR 15 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 22.06.2020
w sprawie: powołania Komisji ds.przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 16 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 26.06.2020
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 17 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 18.08.2020
w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

ZARZĄDZENIE NR 18 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 31.08.2020
w sprawie: wprowadzenia procedur obowiązujących w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdzaiłaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 18A /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 31.08.2020

w sprawie: powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 19 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 01.09.2020
w sprawie: powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 20 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.09.2020
w sprawie: przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 21 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 30.09.2020
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praw osób, których dane dotyczą w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 22 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 01.10.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 23 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 15.10.2020
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 24 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 02.11.2020
w sprawie: przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 25 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 30.11.2020
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021r."

 ZARZĄDZENIE NR 26 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 30.11.2020
w sprawie: przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 7 im.1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi na dzień 31.12.2020

ZARZĄDZENIE NR 27 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 30.11..2020
w sprawie: powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia kasacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi.

  ZARZĄDZENIE NR 28 /2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 16.12.2020
w sprawie: wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

 

Kategoria: Powiązane pliki [34]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
jpg 2020-02-13 ZARZĄDZENIE nr 1 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
ZARZĄDZENIE nr 1 2020.jpg 651.32KB zobacz
jpg 2020-02-13 ZARZĄDZENIE nr 2 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
ZARZĄDZENIE nr 2 2020.jpg 656.17KB zobacz
jpg 2020-02-13 ZARZĄDZENIE nr 3 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
ZARZĄDZENIE nr 3 2020.jpg 657.57KB zobacz
jpg 2020-02-18 ZARZĄDZENIE nr 4 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
ZARZĄDZENIE nr 4 2020.jpg 561.43KB zobacz
jpg 2020-02-27 ZARZĄDZENIE nr 5 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
ZARZĄDZENIE nr 5 2020.jpg 649.68KB zobacz
jpg 2020-03-13 ZARZĄDZENIE nr 6 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
ZARZĄDZENIE nr 6 2020.jpg 838.76KB zobacz
jpg 2020-03-13 ZARZĄDZENIE nr 7 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
ZARZĄDZENIE nr 7 2020.jpg 0.91MB zobacz
pdf 2020-03-26 ZARZĄDZENIE nr 8 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
ZARZĄDZENIE nr 8 2020.pdf 45.82KB zobacz
jpg 2020-03-26 ZARZĄDZENIE nr 9 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
ZARZĄDZENIE nr 9 2020.jpg 0.99MB zobacz
pdf 2020-04-10 ZARZĄDZENIE nr 10 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
ZARZĄDZENIE nr 10 2020.pdf 30.45KB zobacz
jpg 2020-04-14 ZARZĄDZENIE nr 11 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
ZARZĄDZENIE nr 11 2020.jpg 531.67KB zobacz
jpg 2020-04-14 ZARZADZENIE nr 12 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
ZARZADZENIE nr 12 2020.jpg 1.33MB zobacz
jpg 2020-05-19 ZARZĄDZENIE nr 13 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
ZARZĄDZENIE nr 13 2020.jpg 795.31KB zobacz
jpg 2020-05-19 ZARZĄDZENIE nr 14 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
ZARZĄDZENIE nr 14 2020.jpg 579.64KB zobacz
jpg 2020-09-19 ZARZĄDZENIE nr 15 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
ZARZĄDZENIE nr 15 2020.jpg 437.14KB zobacz
jpg 2020-09-19 ZARZĄDZENIE nr 16 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
ZARZĄDZENIE nr 16 2020.jpg 443.3KB zobacz
jpg 2020-09-19 ZARZĄDZENIE nr 17 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 966
ZARZĄDZENIE nr 17 2020.jpg 668.7KB zobacz
jpg 2020-09-25 ZARZĄDZENIE nr 19 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1336
ZARZĄDZENIE nr 19 2020.jpg 399.84KB zobacz
pdf 2020-09-25 ZARZĄDZENIE nr 20 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 574
ZARZĄDZENIE nr 20 2020.pdf 862.29KB zobacz
jpg 2020-09-30 ZARZĄDZENIE nr 21 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
ZARZĄDZENIE nr 21 2020.jpg 453.68KB zobacz
docx 2020-09-30 ZARZĄDZENIE nr 21 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
ZARZĄDZENIE nr 21 2020.docx 13.93KB -
jpg 2020-10-01 ZARZĄDZENIE nr 22 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
ZARZĄDZENIE nr 22 2020.jpg 667.3KB zobacz
docx 2020-10-26 ZARZĄDZENIE nr 23 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
ZARZĄDZENIE nr 23 2020.docx 16.54KB -
jpg 2020-10-26 ZARZĄDZENIE nr 23 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
ZARZĄDZENIE nr 23 2020.jpg 630.75KB zobacz
docx 2020-12-01 ZARZĄDZENIE nr 24 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
ZARZĄDZENIE nr 24 2020.docx 15.93KB -
docx 2020-12-01 ZARZĄDZENIE nr 25 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
ZARZĄDZENIE nr 25 2020.docx 15.88KB -
jpg 2020-12-15 ZARZĄDZENIE nr 26 220.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
ZARZĄDZENIE nr 26 220.jpg 687.92KB zobacz
doc 2020-12-15 ZARZĄDZENIE nr 26 2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
ZARZĄDZENIE nr 26 2020.doc 40KB -
jpg 2020-12-15 ZARZĄDZENIE nr 27 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
ZARZĄDZENIE nr 27 2020.jpg 612.1KB zobacz
doc 2020-12-15 ZARZĄDZENIE nr 27 2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
ZARZĄDZENIE nr 27 2020.doc 32.5KB -
jpg 2020-12-16 ZARZĄDZENIE nr 28 2020.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
ZARZĄDZENIE nr 28 2020.jpg 857.83KB zobacz
docx 2020-12-16 ZARZĄDZENIE nr 28 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
ZARZĄDZENIE nr 28 2020.docx 18.53KB -
doc 2021-01-15 Zarządzenie dyrektora nr 18 procedury COVID 19.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
Zarządzenie dyrektora nr 18 procedury COVID 19.doc 35KB -
docx 2022-10-20 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 18A 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Z A R Z Ą D Z E N I E nr 18A 2020.docx 8.59KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-24 14:26
Aktualizacja publikacji
Królik Lidia 2022-10-20 12:03
Wytworzenie publikacji
Królik Lidia 2020-09-01 12:02
Zatwierdzenie
Królik Lidia 2020-09-01 12:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
0
do góry