Strona główna/BIP/Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

L.p. Instytucja Kontrolujący Zakres kontroli Termin
1 Urząd Miasta Czeladź
Wydział Zamówień Publicznych
i Kontroli Wewnętrznej
Podinspektor
w Wydziale Zamówień Publicznych
i Kontroli Wewnętrznej UM Czeladź
  1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących.
  2. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tj. DZ.U. z 2018 r. poz.1330).
  3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2018r.
od 11.06.2019
do 26.06.2019
2 Śląski Kurator Oświaty Wizytatorzy Delegatury Sosnowiec Prawidłowość realizacji zadań w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 18 kwietnia 2019
3 Śląski Kurator Oświaty Wizytatorzy Delegatury Sosnowiec Przestrzeganie praw dziecka do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście informacji pozyskanych od skarżącej. 23 maja 2019
4 Śląski Kurator Oświaty Wizytatorzy Delegatury Sosnowiec Realizacja zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej 18.04.2019 kontroli doraźnej dotyczącej prawidłowość realizacji zadań w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 29 listopada 2019
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pracownicy upoważnieni przez PPIS Ocena stanu sanitarnego szkoły zgodnie z zakresem wniesionej interwencji 26 luty 2019
6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pracownicy upoważnieni przez PPIS Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii. 20 maja 2019
7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pracownicy upoważnieni przez PPIS Kontrola sprawdzająca decyzję z 10.01.2018 oraz decyzję z 11.06.2019 11 września 2019
8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pracownicy upoważnieni przez PPIS Kontrola w pełnym zakresie sanitarno-technicznym, kontrola dokumentacji 30 września 2019
9 Urząd Miasta Czeladź
Wydział Zamówień Publicznych
i Kontroli Wewnętrznej
Inspektorzy
w Wydziale Zamówień Publicznych
i Kontroli Wewnętrznej UM Czeladź

1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzeń dyrektora, instrukcje regulaminy) a w szczególności regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących

3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2019r.
od 07.07.2020
do 22.07.2020

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:55
Aktualizacja publikacji
Królik Lidia 2021-03-10 15:21
Wytworzenie publikacji
Królik Lidia 2021-03-10 15:23
Zatwierdzenie
Artur Polak 2021-03-10 15:23
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
0
do góry