Strona główna/Aktualności/Program profilaktyczny „DEBATA”.

Program profilaktyczny „DEBATA”.

9 Czerwca 2021

W dniu dzisiejszym, w naszej szkole realizowano Program profilaktyczny „DEBATA”

Adresatami programu są dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową, klasy V-VI. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież. Program „Debata” reprezentuje formę krótkiej interwencji profilaktycznej. Ma za zadanie redukować czynniki ryzyka, skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu. Obecna wersja programu znajduje się w „Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” wdrażanym przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Program jest finansowany w całości przez Urząd Miasta Czeladzi z środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
deb  debat
do góry