Strona główna/Aktualności/Komunikat dotyczy leczenia stomatologicznego.

Komunikat dotyczy leczenia stomatologicznego.

15 Września 2020

Komunikat dotyczy leczenia stomatologicznego.

Wwizyty profilaktyczne , zakłóconye przez COVID-19

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Czeladź, a gabinetem stomatologicznym "Baby Dent" z siedzibą w Czeladzi przy ul. Mickiewicza 27 realizowana jest opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia , z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Pełen zakres usług określa rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2019 poz.1199 ). Opieka stomatologiczna nad uczniami czeladzkich szkół podstawowych realizowana jest zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078).

Świadczenia stomatologiczne udzielane są w ramach kontraktu z NFZ.

Gabinet stomatologiczny zaprasza rodziców/ opiekunów prawnych uczniów do kontaktowania się z rejestracją pod nr tel. 791-731-120, w celu ustalenia wizyty.

Gabinet czynny we wtorki w godz. 17:00- 21:00

środy w godz. 14:00-21:00

do góry