Komunikat

30 Października 2020

 

„W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną przypominamy o możliwości korzystania przez ucznia naszej szkoły ze świadczeń ogólnostomatologicznych, w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych (tzw. „przeglądy zębów”) oraz w zakresie leczenia stomatologicznego, w ramach zawartego porozumienia przez Miasto Czeladź z Gabinetem ,,Baby Dent" z siedzibą w Czeladzi przy ul. Mickiewicza 27 (Czeladź Piaski) reprezentowanym przez panią stomatolog Katarzynę Ossowską.

W ubiegłych latach porozumienie realizowane było we współpracy ze Szkołami Podstawowymi, natomiast w obecnej sytuacji, prosimy o indywidualny kontakt rodzica/opiekuna prawnego z Gabinetem ,,Baby Dent".

Świadczenia stomatologiczne udzielane są w ramach kontraktu z NFZ.

Prosimy, aby na umówioną wizytę zabrać legitymację szkolną, na podstawie której będą realizowane świadczenia w ramach porozumienia.

Gabinet stomatologiczny zaprasza rodziców/ opiekunów prawnych uczniów do kontaktowania się z rejestracją pod nr tel. 791-731-120, w celu ustalenia wizyty.

Gabinet czynny we wtorki w godz. 17:00- 21:00

środy w godz. 14:00-21:00

czwartki w godz. 8:00- 12:00

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Czeladź, a gabinetem stomatologicznym realizowana jest opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia , z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Pełen zakres usług określa rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2020 poz.1177 ). Opieka stomatologiczna nad uczniami czeladzkich szkół podstawowych realizowana jest zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078).”

 

do góry