Strona główna/Aktualności/Informacja dla rodziców uczniów klas I-III

Informacja dla rodziców uczniów klas I-III

19 Marca 2021

 Szanowni Państwo,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Lekcje zdalne będą się odbywały wg planu obowiązującego w nauce stacjonarnej, z tym, że jednostka lekcyjna będzie trwała 30 min. Lekcje plastyki, muzyki i wychowania fizycznego mogą odbywać się poprzez przesyłanie i udostępnianie materiałów do samodzielnego wykonania.

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. Świetlica czynna będzie w godzinach 6.30 - 14.30.

Ponadto dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu na wniosek rodzica.

Z życzeniami zdrowia

Artur Polak

 

do góry