Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasza szkoła / Pedagog szkolny / Informacje

Informacje

Pedagog szkolny -  Agnieszka Grzelka-Łakomik
Godziny pracy:
                    

Poniedziałek
10.00 – 10.40
10.40 – 11.40 zajęcia rewalidacyjne
11.40 – 12.30
14.00 – 16.30
Wtorek
09.00 – 12.30
14.00 – 14.45
14.45 – 16.45 zajęcia rewalidacyjne
Środa
08.45 – 11.50
11.50-12.50 zajęcia rewalidacyjne
12.50-13.45
13.45-16.45 zajęcia rewalidacyjne
Czwartek    
09.00– 12.45
124.5-13.45 zajęcia rewalidacyjne
13.45– 14.45
14.45-16.45 zajęcia rewalidacyjne
Piątek    
08.30 – 11.30

 Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Plik do pobrania poniżej

Szanowni Państwo,

 w załączeniu przekazuję informację przygotowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat
potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

 
Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak
samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one
ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu
przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.
 
Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN
 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla mieszkańców Czeladzi

W trudnej sytuacji osobistej lub życiowej skorzystaj z pomocy specjalisty.
•    konsultacje w sprawach przemocy domowej (poniedziałki  od  15.00 do  19.00)
•    konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (wtorki  od  15.30 do  19.30)
•    porady  prawne  (środy  od  15:00 do  19:00)
•    konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (czwartki  od  15.00 do  18.00)
Nasza pomoc jest bezpłatna!
Zapraszamy dorosłych i młodzież

ZAPISY DO SPECJALISTÓW ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH ICH DYŻUROWANIA - tel. 607-089-993

ADRES:
ul. Szpitalna 5b obok budynku Domu Pomocy Społecznej "SENIOR", 41-250 Czeladź
Dojazd autobusami linii: 11, 27, 35, 42, 43, 88, 100, 133, 235, 723, 911, 935  (przystanek „Czeladź Stare Miasto”)

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla mieszkańców Czeladzi
 
W trudnej sytuacji osobistej lub życiowej skorzystaj z pomocy specjalisty.
•    konsultacje w sprawach przemocy domowej (poniedziałki  od  15.00 do  19.00)
•    konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (wtorki  od  15.30 do  19.30)
•    porady  prawne  (środy  od  15:00 do  19:00)
•    konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (czwartki  od  15.00 do  18.00)
Nasza pomoc jest bezpłatna!
Zapraszamy dorosłych i młodzież

ZAPISY DO SPECJALISTÓW ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH ICH DYŻUROWANIA - tel. 607-089-993

ADRES:
ul. Szpitalna 5b obok budynku Domu Pomocy Społecznej "SENIOR", 41-250 Czeladź
Dojazd autobusami linii: 11, 27, 35, 42, 43, 88, 100, 133, 235, 723, 911, 935  (przystanek „Czeladź Stare Miasto”)

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU

 Zaproszenie                    
 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie
 Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie
mają przyjemność zaprosić Państwa w dniach od 1-7 grudnia 2017 r
na obchody EUROPEJSKIEGO TYGODNIA AUTYZMU

Plik do pobrania poniżej


Kuratorium Oświaty opublikowało nowe wytyczne i procedury na wypadek ataków terrorystycznych i innych zagrożeń.

Pliki do pobrania poniżej

Szlachetna paczka 2017

Plik do pobrania poniżej "formularz zgody wstępnej"

 ZAPROSZENIE RODZICÓW KLAS VI-VII NA WARSZTATY

     W dn.18.10.2017r. uczniowie klas VI-VII będą uczestniczyć w spektaklu teatralnym o charakterze profilaktycznym „ Nad przepaścią ”.Warsztaty poprowadzą specjaliści z Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień i będą dotyczyć tematyki uzależnień i szkodliwości używek. Spektakl odbędzie się w Kopalni Kultury na Piaskach.
Mając na uwadze powagę problemu i Państwa sugestie, serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas VI-VII, a także nauczycieli do udziału w warsztatach dotyczących w.w tematyki. Warsztaty odbędą się 13.11.2017r. (poniedziałek) w godzinach od 1700 – 1750 w dużym budynku w sali kamiennej.

                                                                                                                                Dyrektor Szkoły

Delegatura KO informuje

 Szanowni Państwo,
 

uprzejmie informuję, że Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0[1]. Raport ten zawiera wyniki badań, które dotyczą różnych
aspektów aktywności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Internecie.

W załączniku przesyłam wyciąg z raportu, w którym zawarto informacje dotyczące zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i
sposobów korzystania z Internetu w życiu codziennym nastolatków, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu w procesie nauczania w
szkole i w domu.

Zebrane w raporcie dane oraz sformułowane na ich podstawie rekomendacje mogą być przydatne dla szkół w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz usprawnienia stosowanych metod nauczania.

Autorzy raportu zawarli w nim także konkretne rekomendacje dotyczące kształcenia nauczycieli, rodziców i uczniów oraz organizacji szkoły.

Wyniki mogą być pomocne, miedzy innymi, w przygotowywaniu szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych.

 

Ponadto na stronie Kuratorium Oświaty
http://kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/nauka-w-amerykanskiej-szkole-sredniej-program-flex/

 umieszczono informacje dotyczące udziału polskich uczniów w amerykańskim Programie FLEX. Prosimy o przekazanie uczniom informacji o możliwości
udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2018/2019. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. Program FLEX pokrywa następujące koszty:

-Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA

-małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych

-Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku

-Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej

-szkolenie przedwyjazdowe w Polsce

-Udział w wydarzeniach lokalnych w USA

-Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum, który:

. Ma polskie obywatelstwo;

. urodził się między 01.01.2001 a 31.12.2002;

. zna język angielski w stopniu komunikatywnym;

. spełnia wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online. Link do aplikacji online:  http://ais.americancouncils.org/flex

Więcej o programie: http://www.americancouncils.pl/ 

 
 
Maria Policht

wizytator

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Delegatura Sosnowiec

tel.  32 291 43 42

 
  _____  

[1] https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf

Wyciąg z raportu Nastolatki 3.0

Jak wynika z badań nastolatki:
1)    korzystają z Internetu codziennie, zwykle będąc online cały czas (93,4% korzysta z sieci co najmniej raz dziennie, w tym 80% wiele razy dziennie), kolejne 5% kilka razy w tygodniu;
2)    wykorzystują Internet przede wszystkim do:
    korzystania z portali społecznościowych (78% codziennie korzysta z Internetu w tym celu),
    komunikowania się ze znajomymi (68,7% codziennie),
    słuchania muzyki i oglądania filmów (68,2% codziennie);
3)    często są świadkami cyberprzemocy, która przebiera różną postać  (dotyczy innej osoby znajomej):
    59 % było świadkiem wyzwania,
    58 % było świadkiem  poniżania i ośmieszania,
    40 % było świadkiem  podszywania się,
    34 % było świadkiem  straszenia,
    33 % było świadkiem  rozpowszechniania kompromitujących treści,  
    24 % było świadkiem szantażowania;
4)    rzadziej są bezpośrednią ofiarą cyberprzemocy:
    32 % doświadczyło wyzywania,
    19,4% doświadczyło poniżania lub ośmieszania,
    13,6% doświadczyło straszenia,
    12,6% doświadczyło podszywanie się,
    11,1% doświadczyło szantażowania.
Cyberprzemoc, której młodzież doświadcza (jako świadkowie lub ofiary) dotyczy następujących obszarów:
    wygląd (atrakcyjność, sylwetka),
    ubiór (styl i typ ubrań),
    zła sytuacja finansowa, brak pieniędzy,
    religia,
    kolor skór, rasa,
    narodowość,
    poglądy,
    upodobania.
W badaniu więzło udział 1394 uczniów z 55 szkół.

UWAGA ZMIANY W PRAWIE!

Od 13 lipca 2017 r. obowiązek społeczny został zastąpiony obowiązkiem prawnym. Obowiązek prawny zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa wobec dziecka oznacza, że w przypadku zaniechania zgłoszenia osoba dorosła może ponieść odpowiedzialność karną. Nowelizacja wprowadza także zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci: za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka grozi kara nie mniej niż 3 lat pozbawienia wolności, a za znęcanie się nad dzieckiem ustawodawca podwyższył karę do lat 8. W przypadku bezprawnego pozbawienia wolności, porzucenia i uprowadzenia, gdy pokrzywdzonym jest osoba nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymiar kary zwiększa się do 12 lat więzienia.

Wakacyjna akcja "Bezpieczna woda 2017"

Plik do pobrania poniżej

Kilka informacji o cyberprzemocy

Pliki do pobrania poniżej

 

PEDAGOG RADZI


1. Zagrożenia używania dopalaczy przez młodzież

Co to są „dopalacze”?
Produkty pochodzenia syntetycznego lub naturalnego sprzedawane w sklepach internetowych lub poprzez sieć sklepów stacjonarnych. Sprzedawcy reklamują je jako środki:
*    pobudzające
*    wspomagające (poprawiające pamięć i koncentrację uwagi)
*    pozwalające zrelaksować się

Proszę o zaponanie się z załącznikiem "PEDAGOG RADZI"-(dół strony)


Drogi Uczniu czekam na Ciebie gdy:

•    nie radzisz sobie z nauką
•    masz kłopoty w domu
•    nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami
•    masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić
•    nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
•    chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
•    chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz w jaki sposób
•    przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drodzy Rodzice, zawsze możecie zwrócić się do pedagoga szkolnego, gdy:
•    niepokoi Was zachowanie dziecka
•    chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych z nim relacjach
•    macie Państwo pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
•    potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania
•    macie Państwo pytania i nie wiecie, do kogo się z nimi zwrócić
•    szukacie pomocy, porady.

Zapraszam - postaram się pomóc
 Szanowni Państwo

Przesyłam Państwu zaproszenie na zajęcia profilaktycznych dla dzieci i młodzieży "Bezpieczeństwo dzieci online", które będą odbywać się w Pracowni Orange (Czeladź-Piaski ul. Zwycięstwa 6).

Zajęcia dedykowane są dla dwóch grup wiekowych 6-9l oraz 10-14l i będą się odbywać we wtorki, naprzemiennie grupa starsza-grupa młodsza

Zaczynamy 24.11. o 16:00, grupą starszą.

Zajęcia dla grupy młodszej 01.12 o 16:00.

Czas trwania zajęć to 90 minut.

Prowadząca- mgr Justyna Czerwińska, pracownik socjalny, socjolog, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, doktorantka WNS UŚ, edukatorka w Pracowni Orange.

Wszystkie informacje znajdują się pod tym adresem:
https://pracownieorange.pl/wydarzenia/6501/bezpieczenstwo-dzieci-online-ruszaja-zajecia-profilaktyczne
Zachęcam do przekazania informacji rodzicom i uczniom.

Z wyrazami szacunku,
pedagog szkolny Agnieszka Grzelka-Łakomik

Kategoria: Powiązane pliki [ 38 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
PEDAGOG RADZI.doc PEDAGOG RADZI.doc 16-03-23 17:17 110.5KB pobierz plik: PEDAGOG RADZI.doc
Co zrobić będąc świadkiem cyberprzemocy.png Co zrobić będąc świadkiem cyberprzemocy.png 16-11-16 17:41 175.22KB pobierz plik: Co zrobić będąc świadkiem cyberprzemocy.png
Co_zrobi¦ç,_by_nie_zostac_ofiar¦ů_cyberprzemocy.png Co_zrobi¦ç,_by_nie_zostac_ofiar¦ů_cyberprzemocy.png 16-11-16 17:43 231.12KB pobierz plik: Co_zrobi¦ç,_by_nie_zostac_ofiar¦ů_cyberprzemocy.png
Co_zrobi¦ç_b¦Öd¦ůc_ofiara_cyberprzemocy.png Co_zrobi¦ç_b¦Öd¦ůc_ofiara_cyberprzemocy.png 16-11-16 17:44 207.25KB pobierz plik: Co_zrobi¦ç_b¦Öd¦ůc_ofiara_cyberprzemocy.png
Zal-1-zapobieganie-reagowanie-gry-komputerowe.pdf Zal-1-zapobieganie-reagowanie-gry-komputerowe.pdf 17-03-22 19:12 2.17MB pobierz plik: Zal-1-zapobieganie-reagowanie-gry-komputerowe.pdf
Zal-2-zapobieganie-reagowanie-cyberprzemoc-cz-I.pdf Zal-2-zapobieganie-reagowanie-cyberprzemoc-cz-I.pdf 17-03-22 19:12 1.23MB pobierz plik: Zal-2-zapobieganie-reagowanie-cyberprzemoc-cz-I.pdf
Zal-3-zapobieganie-reagowanie-cyberprzemoc-cz-II.pdf Zal-3-zapobieganie-reagowanie-cyberprzemoc-cz-II.pdf 17-03-22 19:13 2.02MB pobierz plik: Zal-3-zapobieganie-reagowanie-cyberprzemoc-cz-II.pdf
Zal-4-zagrozenia-internetowe-wybrane-zjawiska.pdf Zal-4-zagrozenia-internetowe-wybrane-zjawiska.pdf 17-03-22 19:13 0.97MB pobierz plik: Zal-4-zagrozenia-internetowe-wybrane-zjawiska.pdf
BezpiecznaWoda2017-broszuradfc4.pdf BezpiecznaWoda2017-broszuradfc4.pdf 17-06-13 18:28 25.34MB pobierz plik: BezpiecznaWoda2017-broszuradfc4.pdf
dopalacze 2017-09-19.pdf dopalacze 2017-09-19.pdf 17-09-20 19:15 0Byte pobierz plik: dopalacze 2017-09-19.pdf
lista_osrodkow_interwencji_kryzysowej 2017-09-19.pdf lista_osrodkow_interwencji_kryzysowej 2017-09-19.pdf 17-09-20 19:15 210.92KB pobierz plik: lista_osrodkow_interwencji_kryzysowej 2017-09-19.pdf
problemy z odzywianiem wsrod uczniow 2017-09-19.pdf problemy z odzywianiem wsrod uczniow 2017-09-19.pdf 17-09-20 19:16 455.33KB pobierz plik: problemy z odzywianiem wsrod uczniow 2017-09-19.pdf
ryzyko uzywania_narkotykow 2017-09-19.pdf ryzyko uzywania_narkotykow 2017-09-19.pdf 17-09-20 19:16 3.56MB pobierz plik: ryzyko uzywania_narkotykow 2017-09-19.pdf
rzecznik_praw_dziecka_-_dzieciecy_telefon_zaufania_rzecznika_praw_dziecka_-_2017-09-19.pdf rzecznik_praw_dziecka_-_dzieciecy_telefon_zaufania_rzecznika_praw_dziecka_-_2017-09-19.pdf 17-09-20 19:16 122.46KB pobierz plik: rzecznik_praw_dziecka_-_dzieciecy_telefon_zaufania_rzecznika_praw_dziecka_-_2017-09-19.pdf
seria_profilaktyka_Zapobieganie_samobojstwom_dzieci_i_mlodziezy 2017-09-19.pdf seria_profilaktyka_Zapobieganie_samobojstwom_dzieci_i_mlodziezy 2017-09-19.pdf 17-09-20 19:17 578.82KB pobierz plik: seria_profilaktyka_Zapobieganie_samobojstwom_dzieci_i_mlodziezy 2017-09-19.pdf
plakat_konwencja_o_prawach_dziecka 2017.pdf plakat_konwencja_o_prawach_dziecka 2017.pdf 17-09-24 16:41 1.65MB pobierz plik: plakat_konwencja_o_prawach_dziecka 2017.pdf
konwencja praw_dla_dzieci 2017.pdf konwencja praw_dla_dzieci 2017.pdf 17-09-24 16:42 1.83MB pobierz plik: konwencja praw_dla_dzieci 2017.pdf
Twoje Prawa 2017.pdf Twoje Prawa 2017.pdf 17-09-24 16:42 5.14MB pobierz plik: Twoje Prawa 2017.pdf
ELUSZEK 2017-09-28.odt ELUSZEK 2017-09-28.odt 17-10-01 15:13 737.39KB pobierz plik: ELUSZEK 2017-09-28.odt
Kreatywna PIASKownIca 2017-09-28.odt Kreatywna PIASKownIca 2017-09-28.odt 17-10-01 15:14 10.59KB pobierz plik: Kreatywna PIASKownIca 2017-09-28.odt
Szlachetna Paczka 2017  zgoda_wstepna.pdf Szlachetna Paczka 2017 zgoda_wstepna.pdf 17-10-12 20:48 627.76KB pobierz plik: Szlachetna Paczka 2017 zgoda_wstepna.pdf
procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-2017-10-10.pdf procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-2017-10-10.pdf 17-10-16 11:03 1.02MB pobierz plik: procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-2017-10-10.pdf
zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow 2017-10-10.pdf zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow 2017-10-10.pdf 17-10-16 11:04 1.31MB pobierz plik: zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow 2017-10-10.pdf
BLIZEJ SIEBIE  dalej od narkotyk+-w, poradnik dla rodzica 2017-10-25.pdf BLIZEJ SIEBIE dalej od narkotyk+-w, poradnik dla rodzica 2017-10-25.pdf 17-10-26 19:11 611.98KB pobierz plik: BLIZEJ SIEBIE dalej od narkotyk+-w, poradnik dla rodzica 2017-10-25.pdf
dopalacze_info dla rodzic+-w i nauczyciele 2017-10-26.pdf dopalacze_info dla rodzic+-w i nauczyciele 2017-10-26.pdf 17-10-26 19:11 5.55MB pobierz plik: dopalacze_info dla rodzic+-w i nauczyciele 2017-10-26.pdf
plakat_Pierwsza Pomoc_zatrucie narkotykami 2017-10-25.pdf plakat_Pierwsza Pomoc_zatrucie narkotykami 2017-10-25.pdf 17-10-26 19:11 132.81KB pobierz plik: plakat_Pierwsza Pomoc_zatrucie narkotykami 2017-10-25.pdf
rodzice_poradnik O marihuanie, lekach i dopalaczach bez histrii 2017-10-25.pdf rodzice_poradnik O marihuanie, lekach i dopalaczach bez histrii 2017-10-25.pdf 17-10-26 19:12 2.14MB pobierz plik: rodzice_poradnik O marihuanie, lekach i dopalaczach bez histrii 2017-10-25.pdf
Europejski tydzień autyzmu zaproszenie na warsztaty 2017 12  04.doc Europejski tydzień autyzmu zaproszenie na warsztaty 2017 12 04.doc 17-11-28 19:12 85KB pobierz plik: Europejski tydzień autyzmu zaproszenie na warsztaty 2017 12 04.doc
VADEMECUM-DYSLEKSJA.doc VADEMECUM-DYSLEKSJA.doc 17-12-05 16:17 227.5KB pobierz plik: VADEMECUM-DYSLEKSJA.doc
PROGRAMY_KOMPUTEROWE-ORTOGRAFIA.pdf PROGRAMY_KOMPUTEROWE-ORTOGRAFIA.pdf 17-12-05 16:18 121.85KB pobierz plik: PROGRAMY_KOMPUTEROWE-ORTOGRAFIA.pdf
broszura_uwazni-rodzice-FDDS-2017-12-12.pdf broszura_uwazni-rodzice-FDDS-2017-12-12.pdf 17-12-18 07:01 1.89MB pobierz plik: broszura_uwazni-rodzice-FDDS-2017-12-12.pdf
broszura-byc-babcia-byc-dziadkiem-FDDS-2017-12-22.pdf broszura-byc-babcia-byc-dziadkiem-FDDS-2017-12-22.pdf 17-12-18 07:01 1.88MB pobierz plik: broszura-byc-babcia-byc-dziadkiem-FDDS-2017-12-22.pdf
Media spo+éeczno+Ťciowe w_szkole 2017-12-12.pdf Media spo+éeczno+Ťciowe w_szkole 2017-12-12.pdf 17-12-18 07:01 3.77MB pobierz plik: Media spo+éeczno+Ťciowe w_szkole 2017-12-12.pdf
przeciwdziaanie_agresji_i_przemocy_w_szkole poradnik dla nauczycieli-2017-12-14.pdf przeciwdziaanie_agresji_i_przemocy_w_szkole poradnik dla nauczycieli-2017-12-14.pdf 17-12-18 07:02 666.61KB pobierz plik: przeciwdziaanie_agresji_i_przemocy_w_szkole poradnik dla nauczycieli-2017-12-14.pdf
Ramowy_program_dzialan_profilaktyczno-wychowawczych_przeciw_agresji 2017-12-04.pdf Ramowy_program_dzialan_profilaktyczno-wychowawczych_przeciw_agresji 2017-12-04.pdf 17-12-18 07:02 90.63KB pobierz plik: Ramowy_program_dzialan_profilaktyczno-wychowawczych_przeciw_agresji 2017-12-04.pdf
broszura_kontakt_dzieci_i_mlodziezy_z_pornografia-broszura 2018-01-02.pdf broszura_kontakt_dzieci_i_mlodziezy_z_pornografia-broszura 2018-01-02.pdf 18-01-03 17:03 5.17MB pobierz plik: broszura_kontakt_dzieci_i_mlodziezy_z_pornografia-broszura 2018-01-02.pdf
Ulotka PIK.pdf Ulotka PIK.pdf 18-09-11 18:23 186.67KB pobierz plik: Ulotka PIK.pdf
2019.10.01_Infolinia 800080222_MEN.DOC 2019.10.01_Infolinia 800080222_MEN.DOC 19-10-01 16:19 132KB pobierz plik: 2019.10.01_Infolinia 800080222_MEN.DOC

Redakcja strony: Informacje Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:SP7
  • Pierwsza publikacja:Królik Lidia2019-10-08 07:41:37
  • Aktualizacja publikacji:Królik Lidia2019-10-08 07:41:42
  • Wytworzenie publikacji:Królik Lidia2019-10-08 07:41:37
  • Zatwierdzenie informacji:Królik Lidia2019-10-08 07:41:37
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Ul. Spacerowa2,
41-253 Czeladź
Tel/fax. 32 265 35 03
e-mail: sp7czeladz[at]wp.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl