Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego Strona pełni funkcję BIP

Projekty

2019/2020    

DZIEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA
Z PRZEDSTAWIENIEM GRUPY TEATRALNEJ MYŚL-NIK
W KUPALNI KULTURY

25 lutego obchodzono w naszej szkole Dzień dla Bezpieczeństwa.
W tym dniu uczniowie czeladzkich szkół zostali zaproszeni do obejrzenia w Kopalni Kultury przedstawienia profilaktycznego pt. „Nienawiść zniszczyć
w sobie". Spektakl przygotowany został przez grupę teatralną Myśl-nik ze Szkoły Podstawowej nr 7 pod kierownictwem pani Beaty Luty w ramach kampanii „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa” oraz projektu "Lubię siebie - lubię ciebie". Podejmuje on aktualny temat przeciwdziałania agresji słownej, wykluczeniu i braku tolerancji. Promuje pozytywne postawy takie jak: przyjaźń, życzliwość i troska o innych.
Przedstawienie obejrzało w sumie około 350 osób, o godzinie 10.00 uczniowie klas szóstych Szkół Podstawowych nr 2, 3, 4 i 5 i o godzinie 11.00 uczniowie klas piątych i szóstych z Siódemki.
Nasi uczniowie w tym dniu ubrali się na biało, co było symbolem przyjaznych relacji i troski o bezpieczeństwo. Jako podsumowanie akcji pani psycholog przeprowadziła wśród losowo wybranych uczestników ankietę dotycząca tematyki dnia.

 

Warsztaty dla rodziców Szkół Podstawowych w Czeladzi „Postawy rodzicielskie a

funkcjonowanie dziecka”.

Termin realizacji – 4 marca 2020 r.

Planowany program autorskich warsztatów dla rodziców „Postawy rodzicielskie,
a funkcjonowanie dziecka” obejmie jedno spotkanie z 40 rodzicami uczniów klas I-VIII ze Szkół Podstawowych w Czeladzi. Warsztat dla rodziców realizowany będzie w Kopalni Kultury. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo – warsztatowej oraz części artystycznej i trwać będą 1,5h. Warsztaty prowadzone będą przez pedagoga szkolnego z SP7 p. Agnieszkę Grzelka-Łakomik, psychologa szkolnego z SP7 p. Aleksandrę Kościuszko-Koń oraz psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czeladzi p. Katarzynę Filus, za część artystyczną odpowiada p. Beata Luty nauczyciel
z SP7.


Zadania programu:

    Zapoznanie rodziców z rodzajami i charakterystyką postaw rodzicielskich.

    Kształtowanie pożądanych postaw wobec dzieci.

    Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji i rozwiązywania konfliktów wychowawczych w sposób społecznie akceptowany.


Cel główny:

    Przeciwdziałanie zjawiskom patologii rodzinnej.

    Promowanie alternatywnych sposobów radzenia sobie z presją społeczną.

    Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich.

    Minimalizowanie przemocy i zachowań agresywnych w stosunku do dzieci.


Cele szczegółowe:

    Poszanowanie zdania drugiego człowieka.

    Przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowanym społecznie.

    Dostarczanie alternatywnych wzorców radzenia sobie z presją społeczną.

    Rozwijanie samoświadomości, pewności siebie i wiary we własne możliwości rodzicielskie.

    Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

    Utrwalenie właściwych postaw rodzicielskich opartych bezpieczeństwie i szacunku dla innych.

    Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych – poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poczucia własnej wartości.

    Rozwijanie umiejętności komunikowania się.Realizacja programu:

    Warsztat prowadzony będzie w Kopalni Kultury w dniu 4 marca 2020 roku.

    Warsztaty prowadzone dla 40 rodziców Czeladzkich szkół.

    Program realizowany będzie jednorazowo w wymiarze 1,5 godziny.

    Program realizowany będzie przez pedagoga ,psychologa i nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz psychologa Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czeladzi.

    Zajęcia będą prowadzone metodą wykładową i aktywizującą.

 

 

 2018/2019

RYMcerze Informacja
4 października zapraszamy do Kopalni Kultury uczniów klas 7-8 na koncert profilaktyczny RYMcerzy. Koncert poprowadzi DJ Bęsiu. Zapowiada się fantastyczna zabawa w rytmie dobrej muzy, a przesłanie jest szczytne "NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA"
(plakat oraz informacje w załącznikach)
 
 
 
 
 2017/2018

 

loga2.png  
Projekt "Warto tam być"

06.05.2018 r. dwunastu uczniów naszej szkoły, pod opieką pedagoga szkolnego Agnieszki Grzelki-Łakomik, w ramach projektu „Warto tam być” uczestniczyło w kolejnym wydarzeniu. Tym razem wybraliśmy się do przepięknego zamku w Mosznej. Zamek w Mosznej jest jedną z największych atrakcji Opolszczyzny i jednym z najciekawszych zamków w Polsce. Swoją sławę zawdzięcza bajkowemu wyglądowi - ma 365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek. Uczniowie zwiedzali zamek, dwie wieże, oranżerię, bawili się w pięknym pałacowym parku. Projekt nasz powoli dobiega końca. Przyniósł zamierzone efekty. Zachwyt, radość a często zdziwienie i zaskoczenie w oczach dzieci, nowe przyjaźnie, małe psikusy, dyskusje na tematy ważne i trudne. Wszystkim uczniom i ich rodzicom serdecznie dziękuję za zaufanie i współpracę.
Pedagog szkolny
Agnieszka Grzelka-Łakomik.

loga2.pngProjekt "Warto tam być"  

We wtorek 22.05.2018 r. dwunastu uczniów naszej szkoły, pod opieką pedagoga szkolnego Agnieszki Grzelki-Łakomik, w ramach projektu „Warto tam być” uczestniczyło w kolejnym wydarzeniu. Tym razem byliśmy w Teatrze Zagłębia na spektaklu „Wróg-instrukcja obsługi”. Rewelacyjna sztuka o relacjach międzyludzkich, konfliktach i sposobach na porozumienie-instrukcjach obsługi wroga. Polecamy.

Projekt "Warto tam być"  
W poniedziałek 28.05.2018 r. dwunastu uczniów naszej szkoły, pod opieką pedagoga szkolnego Agnieszki Grzelki-Łakomik, w ramach projektu „Warto tam być” uczestniczyło w kolejnym wydarzeniu. Tym razem byliśmy w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Uczniowie zwiedzali hybrydową bibliotekę i uczestniczyli bibliotecznej grze terenowej. Wypożyczyć książkę w takiej bibliotece to nie jest prosta sprawa.

 

Z inicjatywy pedagoga szkolnego Agnieszki Grzelki-Łakomik, 16 maja 2018 r. rozpoczęliśmy cykl warsztatów profilaktycznych dla uczniów z klas siódmych. Tematem naszych spotkań jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień. Warsztaty prowadzą specjaliści – terapeutka uzależnień, kierownik merytoryczny Poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w Ośrodku Integrum, terapeuta w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei” w Bytomiu, współtwórczyni grup terapeutycznych dla nieletnich i dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Poradni Leczenia Uzależnień Integrum w Rybniku. Tematem pierwszego spotkania były fakty i mity na temat uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych. Następne spotkanie w czerwcu.

Projekt "Warto tam być"  
W niedzielę 13.05.2018 r. dwunastu uczniów naszej szkoły, pod opieką pedagoga szkolnego Agnieszki Grzelki-Łakomik, w ramach projektu „Warto tam być” uczestniczyło w kolejnym wydarzeniu. Tym razem byliśmy w Filharmonii Śląskiej na Koncercie Orkiestry Symfonicznej & Chóru Smartfonów. Było bardzo oryginalnie.

 

Fotorelacja Projektu "Warto tam być" - wycieczka do Muzeum Śląskiego

http://fundacjanaszezaglebie.com.pl/program-bank-dzieciecych-usmiechow/

 

 
Projekt "Warto tam być" realizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich "Nasze Zagłębie" w ramach program "Bank Dziecięcych Uśmiechów" Fundacji BZWBK

Cel główny projeku to ukazanie uczniom, możliwości rozwoju, jakie daje obcowanie z literaturą, sztuką poprzez osobiste doświadczanie ich dobroczynnego wpływu, wyrównywanie szans edukacyjnych i różnic kulturowych,  oraz wzmocnienie integracji rówieśniczej.
Uczestnictwo w tego typu projekcie jest dla nich szansą poznania różnych form spędzania czasu wolnego, uświadomienia sobie, że nauka może być przyjemna i zabawna.Stanowi także szansę na zaszczepienie nowego spojrzenia na kulturę, jej doświadczanie i wyrażanie emocji
Projekt "Warto tam być" jest projektem skierowany do grupy 12 uczniów z klas 4-7. Jego cele to przedstawienie różnorodnych miejsc kultury ,w których można zdobywać wiedzę, rozwijać się i bawić oraz poznanie aktywnych intelektualnie form spędzania czasu wolnego.
Projekt będzie realizowany w formie warsztatów komunikacji interpersonalnych oraz 5 wyjazdów do różnorodnych miejsc kultury. Podsumowaniem projektu będą warsztaty podsumowujące i spotkanie dla rodziców, nauczycieli ,dyrekcji połączone z prezentacją wytworów dzieci.

Harmonogram projektu:

1.    Warsztaty integracyjne 17.04.2018 godz.13.30 – 15.00
2.    Wyjazd do Muzeum Śłąskiego w Katowicach – zwiedzanie muzeum, wjazd na wieżę widokową, udział w warsztatach. Warsztaty "Literacka wyprawa z Tomkiem" odwołująca się do książek o Tomku Wilmowskim. Zwiedzanie budynku NOSPR. 24.04.2018 godz.15.30 – 18.30
3.    Wyjazd do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach - zwiedzanie hybrydowej biblioteki, biblioteczna gra terenowa 09.05.2018 godz.15.30 – 18.00
4.    Wyjazd do Filharmonii Śląskiej Koncert Orkiestry Symfonicznej & Chór Smartfonów 13.05.2018 (niedziela) godz.17.00
5.    Wyjazd do Teatru Zagłębie w Sosnowcu – Spektakl "Wróg – instrukcja obsługi" 22.05.2018 godz.9.00-13.00
6.    Wycieczka całodniowa do Zamku w Mosznej – zwiedzanie zamku, wieża zamkowa, gry i zabawy, warsztaty podsumowujące projekt. 05.06.2018 godz.8.30 – 16.30
7.    Spotkanie podsumowujące dla rodziców, uczestników, nauczycieli i dyrekcji 20.06.2018 godz.17.00

Wszystkie wyjazdy są bezpłatne, uczniowie otrzymają słodki poczęstunek i podczas całodniowej wycieczki posiłek.
 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
OFERTA NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA.pdf OFERTA NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA.pdf 18-09-24 18:33 365.05KB pobierz plik: OFERTA NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA.pdf
PLAKAT rycerze.jpg PLAKAT rycerze.jpg 18-09-24 18:33 0Byte pobierz plik: PLAKAT rycerze.jpg

Redakcja strony: Projekty Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:SP7
  • Pierwsza publikacja:Królik Lidia2018-04-11 18:57:05
  • Aktualizacja publikacji:Królik Lidia2020-04-01 09:06:54
  • Wytworzenie publikacji:Królik Lidia2020-04-01 09:06:47
  • Zatwierdzenie informacji:Królik Lidia2020-04-01 09:06:47
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Ul. Spacerowa2,
41-253 Czeladź
Tel/fax. 32 265 35 03
e-mail: sp7czeladz[at]wp.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl