Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasza szkoła / Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Lp

Instytucja

Kontrolujący

Zakres kontroli

termin

1

Urząd Miasta Czeladź
Wydział Zamówień Publicznych
i Kontroli Wewnętrznej

Podinspektor
w Wydziale Zamówień Publicznych
i Kontroli Wewnętrznej UM Czeladź 

 1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących.
  2. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy
  o dostępie do informacji publicznej (tj. DZ.U. z 2018 r. poz.1330).
  3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2018r.

od 11.06.2019
do 26.06.2019

2

Śląski Kurator Oświaty

Wizytatorzy Delegatury Sosnowiec

Prawidłowość realizacji zadań w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

18 kwietnia 2019

3

Śląski Kurator Oświaty

Wizytator Delegatury Sosnowiec

Przestrzeganie praw dziecka do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście informacji pozyskanych od skarżącej.

23 maja 2019

4

Śląski Kurator Oświaty

Wizytator Delegatury Sosnowiec

Realizacja zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej 18.04.2019 kontroli doraźnej dotyczącej prawidłowość realizacji zadań w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

29 listopada 2019

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Pracownicy upoważnieni przez PPIS

Ocena stanu sanitarnego szkoły zgodnie z zakresem wniesionej interwencji

26 luty 2019

6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Pracownik upoważniony przez PPIS

Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii.

20 maja 2019

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Pracownik upoważniony przez PPIS

Kontrola sprawdzająca decyzję  z 10.01.2018 oraz decyzję z 11.06.2019

11 września 2019

8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Pracownik upoważniony przez PPIS

Kontrola w pełnym zakresie sanitarno-technicznym, kontrola dokumentacji

30 września 2019

Redakcja strony: Informacje o kontrolach Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:SP7
 • Pierwsza publikacja:Królik Lidia2019-11-08 17:37:06
 • Aktualizacja publikacji:Królik Lidia2020-07-17 11:22:50
 • Wytworzenie publikacji:Królik Lidia2020-07-17 11:22:43
 • Zatwierdzenie informacji:Królik Lidia2020-07-17 11:22:43
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Ul. Spacerowa2,
41-253 Czeladź
Tel/fax. 32 265 35 03
e-mail: sp7czeladz[at]wp.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl