Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego Strona pełni funkcję BIP

2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 03.01.2019
w sprawie : Wprowadzenie zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi zatrudnionych  w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 2/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 03.01.2019
w sprawie : Wprowadzenie Regulaminu Zamówień Publicznych


ZARZĄDZENIE NR 3/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 29.03.2019
w sprawie : Powołanie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 4/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 08.05.2019
w sprawie : Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „naprawę ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły”


ZARZĄDZENIE NR 5/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 20.05.2019
w sprawie : Wprowadzenie instrukcji zarządzania incydentami w zakresie systemu cyberbezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 6/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 20.05.2019
w sprawie : Wprowadzenie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi

 
ZARZĄDZENIE NR 7/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 10.06.2019
w sprawie : Powołanie  Komisji  ds. przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 8/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 20.09.2019
w sprawie :Wprowadzenie procedury kontaktów z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi. Wprowadzenie procedury korzystania z telefonów komórkowych w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 9/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 20.09.2019
w sprawie : Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego


ZARZĄDZENIE NR 10/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 24.09.2019
w sprawie : Wprowadzenie zmiany w Załączniku nr 1 w sprawie ustalenia stanowisk, którym przysługują środki ochrony indywidualnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 11/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.09.2019
w sprawie :Powołanie zespołu powypadkowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 11A/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 26.09.2019
w sprawie :Wprowadzenie regulaminu użytkowania komputerów przenośnych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 12/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 15.10.2019
w sprawie : Wprowadzenie Regulaminu Bezpieczeństwa Informacji w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 13/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 15.10.2019
w sprawie : Wprowadzenie zasad postępowania użytkownika obowiązujących podczas przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 14/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 15.10.2019
w sprawie : Wprowadzenie regulaminu pomiaru skuteczności zabezpieczeń i systemu zarządzania bezpieczeństwem w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 15/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 15.10.2019
w sprawie : Wprowadzenie procedury metodyki szacowania ryzyka i procedury zarządzania zmianami w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 16/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 15.10.2019
w sprawie : Wprowadzenie zestawu polityk w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 17/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 16.10.2019
w sprawie :Powołanie zespołu powypadkowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 18/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 16.10.2019
w sprawie :Powołanie zespołu powypadkowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 19/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 21.10.2019
w sprawie : Powołanie zespołu powypadkowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 20/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 21.10.2019
w sprawie : Powołanie zespołu powypadkowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 21/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 06.11.2019
w sprawie : Powołanie zespołu powypadkowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 22/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 07.11.2019
w sprawie : Powołanie zespołu powypadkowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 23/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 19.11.2019
w sprawie : Powołanie zespołu powypadkowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi


ZARZĄDZENIE NR 24/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 19.11.2019
w sprawie : Wprowadzenie procedury w zakresie rozliczeń podatku od towaru i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności oraz zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury


ZARZĄDZENIE NR 25/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 27.11.2019
w sprawie : Wprowadzenie zasad polityki rachunkowości obowiązującej przy realizacji zadań finansowanych z wykorzystaniem środków unijnych


ZARZĄDZENIE NR 26/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 27.11.2019
w sprawie : Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 27/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 27.11.2019
w sprawie : Przeprowadzenie uproszczonej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 7 im.1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi na dzień 31.12.2019


ZARZĄDZENIE NR 28/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 27.11.2019
w sprawie : Wprowadzenie procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 28.11.2019
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego 

 ZARZĄDZENIE NR 30/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 28.11.2019
w sprawie : wprowadzenia "Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi"

Kategoria: Powiązane pliki [ 32 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ZARZĄDZENIE nr 1 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 1 2019.jpg 20-02-13 16:46 550.74KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 1 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 2 2019 Regulamin zamówień publicznych SP7.doc ZARZĄDZENIE nr 2 2019 Regulamin zamówień publicznych SP7.doc 20-02-13 16:46 778KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 2 2019 Regulamin zamówień publicznych SP7.doc
ZARZĄDZENIE nr 3 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 3 2019.jpg 20-02-13 16:46 0.98MB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 3 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 4 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 4 2019.jpg 20-02-13 16:47 1.01MB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 4 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 5 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 5 2019.jpg 20-02-13 16:47 549.16KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 5 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 6 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 6 2019.jpg 20-02-13 16:47 505.64KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 6 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 7 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 7 2019.jpg 20-02-13 16:47 442.76KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 7 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 8 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 8 2019.jpg 20-02-13 16:48 384.59KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 8 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 9 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 9 2019.jpg 20-02-13 16:48 660.98KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 9 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 10 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 10 2019.jpg 20-02-13 16:48 488.15KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 10 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 11 2019 .jpg ZARZĄDZENIE nr 11 2019 .jpg 20-02-15 11:24 633.27KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 11 2019 .jpg
ZARZĄDZENIE nr 11A 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 11A 2019.jpg 20-02-15 11:24 494.23KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 11A 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 12 2019r.jpg ZARZĄDZENIE nr 12 2019r.jpg 20-02-15 11:25 489.61KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 12 2019r.jpg
ZARZĄDZENIE nr 13 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 13 2019.jpg 20-02-15 11:25 526.53KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 13 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 14 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 14 2019.jpg 20-02-15 11:25 527.6KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 14 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 15  2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 15 2019.jpg 20-02-15 11:26 513.08KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 15 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 16 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 16 2019.jpg 20-02-15 11:26 537.98KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 16 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 17 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 17 2019.jpg 20-02-15 11:26 643.11KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 17 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 18 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 18 2019.jpg 20-02-15 11:26 644.45KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 18 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 19 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 19 2019.jpg 20-02-15 11:27 642.49KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 19 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 20 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 20 2019.jpg 20-02-15 11:27 646.31KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 20 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 21 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 21 2019.jpg 20-02-15 11:27 643.55KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 21 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 22 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 22 2019.jpg 20-02-15 11:27 648.68KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 22 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 23 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 23 2019.jpg 20-02-15 11:28 642.18KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 23 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 24 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 24 2019.jpg 20-02-15 11:28 654.74KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 24 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 26 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 26 2019.jpg 20-02-15 11:28 1.06MB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 26 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 27 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 27 2019.jpg 20-02-15 11:28 624.19KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 27 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 28 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 28 2019.jpg 20-02-15 11:29 456.1KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 28 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 25 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 25 2019.jpg 20-07-07 20:55 880.74KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 25 2019.jpg
Załącznik 1 do ZARZĄDZENIA nr 25 2019 .jpg Załącznik 1 do ZARZĄDZENIA nr 25 2019 .jpg 20-07-07 20:57 820.73KB pobierz plik: Załącznik 1 do ZARZĄDZENIA nr 25 2019 .jpg
ZARZĄDZENIE nr 29 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 29 2019.jpg 20-07-10 10:53 446.09KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 29 2019.jpg
ZARZĄDZENIE nr 30 2019.jpg ZARZĄDZENIE nr 30 2019.jpg 20-07-21 14:39 469.02KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 30 2019.jpg

Redakcja strony: 2019 Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:SP7
  • Pierwsza publikacja:Królik Lidia2020-02-13 16:34:36
  • Aktualizacja publikacji:Królik Lidia2020-07-21 14:40:13
  • Wytworzenie publikacji:Królik Lidia2020-07-21 14:40:06
  • Zatwierdzenie informacji:Królik Lidia2020-07-21 14:40:06
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Ul. Spacerowa2,
41-253 Czeladź
Tel/fax. 32 265 35 03
e-mail: sp7czeladz[at]wp.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl