Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego Strona pełni funkcję BIP

2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 02.01.2018
w sprawie :Ustalenie dnia wolnego w zamian za święto wystepujące w okresie rozliczeniowym i przypadajace w innynm dniu niż niedziela w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR 2 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 22.01.2018
w sprawie : Wprowadzenie zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 3 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 06.02.2018
w sprawie : Wprowadzenie Procedury ewakuacji uczniów i auczycieli w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 4 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 13.02.2018
w sprawie : Powołanie komisji ekrutacyjnej do przeprowadzenia postęowania rekrutacyjnego do klasy I na rok 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 5 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 20.03.2018
w sprawie : Wprowadzenie Procedury w spawie zasad organizacji i udzilania poocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 6 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.05.2018
w sprawie : Wprowadzenie Wewnetrznej poityki Bezpieczeństwa danych Osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi oraz wprowadzenia Instrukcji zarządzania Systemem Inforatycznym

ZARZĄDZENIE NR 7 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.05.2018
w sprawie :Powołanie Inspektora Danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

 ZARZĄDZENIE NR 7A /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.05.2018
w sprawie : Wprowadzenie Regulaminu funkcjonoania monitoringu wizyjnego  w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 8 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.05.2018
w sprawie : Wprowadzenia nowej tresci w załącznikach do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 9 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 10.06.2018
w sprawie : Wprowadzenie Relaminu przyznawania stypendiu motywacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 10 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 12.06.2018
w sprawie : Powołanie Komisji ds. przyznawania stypndium motywacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 11 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.06.2018
w sprawie : Powołanie komisji kwalifikacyjnej dlanauczyciela ubiegającego się o awanszawodowy na stpień nauczycia kontraktowgo

ZARZĄDZENIE NR 12 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.06.2018
w sprawie : Powołanie komisji kwalifikacyjnej dlanauczyciela ubiegającego się o awanszawodowy na stpień nauczycia kontraktowgo

ZARZĄDZENIE NR 13 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.06.2018
w sprawie : Wprowadzenia procedury dopuszczenia programów nauczania do uzytku szkolnego

ZARZĄDZENIE NR 14 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 25.06.2018
w sprawie : Wprowadzenie egulaminu nadzoru pedagogicznego

ZARZĄDZENIE NR 15 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 31.08.2018
w sprawie : Wprowadzenie w szkole dziennika eletronicznego

ZARZĄDZENIE NR 16 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 31.08.2018
w sprawie : Wprowadzenie procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

ZARZĄDZENIE NR 17 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 31.08.2018
w sprawie: Wprowadzenie procedury ewakuacji uczniów i pracowików z budynków Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 17A /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 31.08.2018
w sprawie : Wprowadzenie procedury przeprowadzenia ezaminu poprawkowego oraz kwalifikacyjnego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 18 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 07.09.2018
w sprawie : Powołanie komisji rekrutacyjnej do rekrutacji uczniów /uczennic do udziału w projekcie systemowym "Każdy ma szanse na sukces"

ZARZĄDZENIE NR 19 /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 07.09.2018
w sprawie : Wprowadzenie instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 20  /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 01.10.2018
w sprawie : Przeprowadzenie uproszczonej inwentaryzacji  w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 21  /2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZELADZI
z dnia 01.10.2018
w sprawie : Powołanie komisji kasacyjnej do przeprowadzenia kasacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 24 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ZARZĄDZENIE nr 1 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 1 2018.jpg 20-02-13 16:36 434.32KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 1 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 2 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 2 2018.jpg 20-02-13 16:36 552.68KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 2 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 3 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 3 2018.jpg 20-02-13 16:37 490.92KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 3 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 4 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 4 2018.jpg 20-02-13 16:37 1.02MB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 4 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 5 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 5 2018.jpg 20-02-13 16:37 481.53KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 5 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 6 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 6 2018.jpg 20-02-13 16:37 730.65KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 6 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 7 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 7 2018.jpg 20-02-13 16:38 492.93KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 7 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 7A 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 7A 2018.jpg 20-02-13 16:38 436.47KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 7A 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 8 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 8 2018.jpg 20-02-13 16:38 479.38KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 8 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 9 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 9 2018.jpg 20-02-13 16:39 401.48KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 9 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 10 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 10 2018.jpg 20-02-13 16:39 444.51KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 10 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 11 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 11 2018.jpg 20-02-13 16:39 533.53KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 11 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 12 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 12 2018.jpg 20-02-13 16:39 539.95KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 12 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 13 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 13 2018.jpg 20-02-13 16:40 343.49KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 13 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 14 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 14 2018.jpg 20-02-13 16:40 423.46KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 14 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 15 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 15 2018.jpg 20-02-13 16:40 597.03KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 15 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 15 cd 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 15 cd 2018.jpg 20-02-13 16:41 287.97KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 15 cd 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 16 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 16 2018.jpg 20-02-13 16:41 672.56KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 16 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 17 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 17 2018.jpg 20-02-13 16:42 480.39KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 17 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 18 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 18 2018.jpg 20-02-13 16:42 539.13KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 18 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 19 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 19 2018.jpg 20-02-13 16:42 569.67KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 19 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 20 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 20 2018.jpg 20-02-13 16:43 601.01KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 20 2018.jpg
ZARZĄDZENIE nr 20 2018 ZAŁĄCZNIK 1.jpg ZARZĄDZENIE nr 20 2018 ZAŁĄCZNIK 1.jpg 20-02-13 16:43 861KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 20 2018 ZAŁĄCZNIK 1.jpg
ZARZĄDZENIE nr 21 2018.jpg ZARZĄDZENIE nr 21 2018.jpg 20-02-13 16:43 597.63KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE nr 21 2018.jpg

Redakcja strony: 2018 Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:SP7
  • Pierwsza publikacja:Królik Lidia2020-02-13 16:29:54
  • Aktualizacja publikacji:Królik Lidia2020-02-15 11:07:51
  • Wytworzenie publikacji:Królik Lidia2020-02-15 11:07:44
  • Zatwierdzenie informacji:Królik Lidia2020-02-15 11:07:44
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Ul. Spacerowa2,
41-253 Czeladź
Tel/fax. 32 265 35 03
e-mail: sp7czeladz[at]wp.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl