Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

28 GRU 2018

Każdy ma szansę na sukces

Od października bieżącego roku szkolnego ruszyła kolejna edycja zajęć przyrodniczo – ekologicznych realizowanych w ramach projektu „Każdy ma szansę na sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W zajęciach rozwijających zainteresowania przyrodnicze biorą uczniowie klas VI i VII. Uczniowie realizują kilka modułów tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył gleby – środowiska życia wielu organizmów. Uczniowie badali próbki różnych gleb, wyodrębniali  składniki mineralne i organiczne gleby, badali pojemność wodną oraz  odczyn pH gleby.  Poznawali typy gleb kwaśnych i zasadowych oraz gatunki roślin występujących na tych glebach. Na podstawie obserwacji profili glebowych ustalali przebieg procesu glebotwórczego. Informacje zdobyte na ten temat uczniowie zaprezentowali w formie graficznej wykonując plakaty. Obecnie realizujemy moduł dotyczący budowy komórkowej organizmów. Efektem końcowym tej tematyki będzie zdobycie wiedzy poprzez stworzenie modeli różnych komórek: zwierzęcej, roślinnej, grzybowej, bakteryjnej. Wykonane prace będą służyć jako pomoce dydaktyczne do zajęć biologii dla innych uczniów.
                                    Ewa Tarnówka

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Ul. Spacerowa2,
41-253 Czeladź
Tel/fax. 32 265 35 03
e-mail: sp7czeladz[at]wp.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl