Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

28 MAR 2018

Informacja. Nabór do klas pierwszych

Nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019

PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI 7-LETNICH Z OBWODU SZKOŁY

    Przyjmowanie zgłoszeń o przyjęcie dzieci 7-letnich (urodzonych w 2011 roku) zamieszkałych w obwodzie do I klasy szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie od 1 lutego do 15 marca 2018 roku w poszczególnych szkołach.

    Druki zgłoszeń o przyjęcie są dostępne w szkołach. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 21 marca 2018 r. Po potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w dniach 22-26.03.2018 r., listy kandydatów przyjętych zamieszkałych w obwodzie komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podadzą do publicznej wiadomości 28 marca 2018 r.

PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI 7-LETNICH SPOZA OBWODU SZKOŁY

    Dzieci 7-letnie (urodzone w 2011 r.) zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej wybranej szkoły podstawowej po ogłoszeniu listy uczniów przyjętych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:
1. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole – 20 pkt.
2. najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy – 10 pkt.
3. miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły – 5 pkt.

    Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci spoza obwodu do I klasy szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie od 29 marca do 9 kwietnia 2018 roku w poszczególnych szkołach.

    Druki wniosków o przyjęcie są dostępne w szkołach. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 17 kwietnia 2018 r.

    Po potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w dniach 18-25-04.2018 r., listy kandydatów przyjętych spoza obwodu komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podadzą do publicznej wiadomości 27 kwietnia 2018 r.

PRZYJĘCIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI 6-LETNICH

    Dyrektor szkoły podstawowej na podstawie wniosku rodziców przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (urodzone w roku 2012), zamieszkałe w obwodzie lub spoza obwodu, które:
1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Terminy składania dokumentów o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 stycznia 2018 roku
w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź.

Referat Edukacji    
Urząd Miasta Czeladź

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Ul. Spacerowa2,
41-253 Czeladź
Tel/fax. 32 265 35 03
e-mail: sp7czeladz[at]wp.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl